top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

9.4_224

nazwa

Ryzyko braku postanowień umowy określających zasady ustalenia cen jednostkowych robót budowlanych nie objętych przedmiarem robót, robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, pozostawienie zasad dokonania obliczeń na okres wykonania umowy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są blankietowe klauzule nie precyzyjnie określajace zasady zmiany wynagrodzenia . Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka dla wykonawcy jest uznaniowość zamawiającego w ustaleniu zasad obliczenia tych cen, spory z tym związane, ryzyko wykonania robót poniżej cen rynkowych. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentacji zamówienia (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) w celu wprowadzenia do umowy jednoznacznego określenia zasad zmiany wynagrodzenia.

...

bottom of page