rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

9.4_224

nazwa

Brak postanowień umowy określających zasady ustalenia cen jednostkowych robót budowlanych nie objętych przedmiarem robót, robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, pozostawienie zasad dokonania obliczeń na okres wykonania umowy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka sa blankietowe klauzule w tym zakresie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka dla wykonawcy jest uznaniowość zamawiającego w ustaleniu zasad obliczenia tych cen, spory z tym związane, ryzyko wykonania robót poniżej cen rynkowych. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentacji zamówienia w celu wprowadzenia do umowy jednoznacznego określenia zasad zmiany wynagrodzenia.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC