rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.1.1_212

nazwa

Ryzyko personelu - zakaz angażowania personelu w inne przedsięwzięcia

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Wprowadzenie do umowy o roboty budowlane zakazu angażowania personelu wykonawcy w inne przedsięwzięcia lub nakazu, aby osoby z kluczowego personelu wykonawcy pozostawały do wyłącznej dyspozycji zamawiającego i nie mogły być zaangażowane przy innych przedsięwzięciach do czasu zakończenia umowy należy uznać za wysokie ryzyko kontraktowe. Jest to zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i organizacyjnym.

skutki ryzyka

Skutkiem wystąpienia ryzyka mogą być sankcje w postaci kar umownych lub odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Uzasadnieniem wprowadzenia takich postanowień umownych może być stopień skomplikowania lub złożoność robót budowlanych, konieczność realizacji robót na wielu frontach, trudności z koordynacją, obawa przed obniżeniem jakości robót, brak zapewnienia należytego nadzoru nad ich wykonywaniem. Ryzyko dopuszczone prawem, często powiązane z obowiązkiem przebywania na terenie budowy kluczowego personelu z określeniem czasu pobytu włącznie.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja, rekomendowane wnioskowanie w trakcie procedury wyboru wykonawcy w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty o rezygnację z tego wymagania. Przy zachowaniu tego wymagania zapewnienie przez wykonawcę wyższego od przeciętnego dla danej funkcji wynagrodzenia dla personelu uwzględnionego w cenie oferty.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC