top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

449_29.1.1.

nazwa

Ryzyko praw autorskich wymóg nie korzystania z praw osobistych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródlem ryzyka są wymagania o wstrzymaniu się wykonawcy z korzystania z praw autorskich osobistych w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej i możliwość ingerencji osób trzecich w wykonane dzieło.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka może być spór o ustalenie odpowiedzialnosci za skutki zmian w rozwiązaniach projektowych dokonane przez innych niż autor projektantów.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SWZ prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu świadczeń w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

...

bottom of page