rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

449_29.1.1.

nazwa

Ryzyko praw autorskich wymóg nie korzystania z praw osobistych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródlem ryzyka są wymagania o wstrzymaniu się wykonawcy z korzystania z praw autorskich osobistych w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej i możliwość ingerencji osób trzecich w wykonane dzieło.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka może być spór o ustalenie odpowiedzialnosci za skutki zmian w rozwiązaniach projektowych dokonane przez innych niż autor projektantów.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SWZ prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu świadczeń w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC