top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

448_14.9.2.

nazwa

Ryzyko kar umownych - brak odszkodowania uzupełniającego

waga ryzyka

*

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowne nie przewidujące odszkodowania uzupełniającego. Prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania to jest do pełnej wysokości szkody, którą poniesiono przysługuje w przypadku gdy w umowie jednoznacznie określono, że jeżeli szkoda, którą ponieśliśmy jest wyższa od zastrzeżonej na ten wypadek kary umownej to możemy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Łączy się z koniecznością wykazania szkody przez stronę dochodzącą odszkodowania oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a źródłem szkody uzasadniającym obowiązek odszkodowawczy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka będą spory w trakcie realizacji umowy. 

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka bardzo trudne do mitygacji, możliwe ubezpieczenie ryzyka

...

bottom of page