rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

448_14.9.2.

nazwa

Ryzyko kar umownych - brak odszkodowania uzupełniającego

waga ryzyka

*

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowne nie przewidujące odszkodowania uzupełniającego. Prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania to jest do pełnej wysokości szkody, którą poniesiono przysługuje w przypadku gdy w umowie jednoznacznie określono, że jeżeli szkoda, którą ponieśliśmy jest wyższa od zastrzeżonej na ten wypadek kary umownej to możemy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Łączy się z koniecznością wykazania szkody przez stronę dochodzącą odszkodowania oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a źródłem szkody uzasadniającym obowiązek odszkodowawczy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka będą spory w trakcie realizacji umowy. 

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka bardzo trudne do mitygacji, możliwe ubezpieczenie ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC