top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

402_4.4.4.

nazwa

Ryzyko obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia zakresu.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy dopuszczające zawieszenie lub ograniczenie zakresu umowy bez wskazania kiedy i w jakim zakresie takie sytuacje wystąpią. Od 1 stycznia 2021 r. klauzulą niedozwoloną będzie przewidzenie w umowie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron (art. 433 nPzp).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być spory z zamawiającym związane z zawarciem aneksu  ograniczającego zakres umowy, uznaniowość zamawiającego w ograniczaniu zakresu, brak pewnosci co do pewnego zakresu do realizacji. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy, ryzyko naruszenia nPzp art. 433 pkt 4 w przypadku takiej klauzuli umownej. Klauzula niedozwolona według nPzp.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SWZ prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu umowy poprzez wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

...

bottom of page