rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

4.0.4_404

nazwa

Ryzyko nieznane

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko nie możliwe do przypisania do zdefiniowanych innych ryzyk.

skutki ryzyka

mitygacja ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC