top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

306_16.5.

nazwa

Ryzyko dokonania odkrywki wykonanych i ulegających zakryciu robót.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest wymaganie zamawiającego, aby roboty ulegające zakryciu zgłaszać inspektorowi nadzoru, a uchybienie temu wymogowi nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania odkrywki.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest opóźnienie w wykonaniu robót, dodatkowe koszty związane z odkryciem robót, koszty powtórnego wykonania robót.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - przestrzeganie postanowień umownych, wcześniejsze zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających.

...

bottom of page