top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

301_1.3.

nazwa

Ryzyko łączenia typów zamówienia (robót, usług i dostaw).

waga ryzyka

źródła ryzyka

Objęcie przedmiotem zamówienia dostaw lub usług nie niezbędnych do wykonania robót wymaga zatrudnienia dodatkowych podwykonawców i przejęcia odpowiedzialności za ich wynagrodzenie oraz skoordynowanie ich prac.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą dodatkowe koszty związane z pozyskaniem,  zatrudnieniem, skoordynowaniem i rozliczeniem podwykonawców. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - monitorowanie i kontrola realizacji umów podwykonawców, dotrzymanie warunków płatności wymagalnego wynagrodzenia.

...

bottom of page