rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

301_1.3.

nazwa

Ryzyko łączenia typów zamówienia (robót, usług i dostaw).

waga ryzyka

źródła ryzyka

Objęcie przedmiotem zamówienia dostaw lub usług nie niezbędnych do wykonania robót wymaga zatrudnienia dodatkowych podwykonawców i przejęcia odpowiedzialności za ich wynagrodzenie oraz skoordynowanie ich prac.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą dodatkowe koszty związane z pozyskaniem,  zatrudnieniem, skoordynowaniem i rozliczeniem podwykonawców. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - monitorowanie i kontrola realizacji umów podwykonawców, dotrzymanie warunków płatności wymagalnego wynagrodzenia.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC