rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

29.1.3_465

nazwa

Ryzyko braku praw autorskich

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest brak nabycia przez zamawiającego praw autorskich do korzystania z kompletnej dokumentacji projektowej i przerzucenie tego obowiązku na wykonawcę.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka są trudności w oszacowaniu kosztów oferty  i terminu wykonania zamówienia.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści specyfikacji i żądanie nabycia praw autorskich przez zamawiajacego lub ustalenia w właścicielem  opracowań ceny tych praw. W przypadku nie uzyskania koniecznych informacji od zamawiającego wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na nabycie tych praw. 

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC