top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

25.1_290

nazwa

Ryzyko powierzenia danych osobowych wynikające z umowy o powierzeniu danych osobowych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest nieprawidłowa realizacja umowy i naruszenia przepisow związanych z naruszeniem danych osobowych. Jej przyczyną jest brak zarządzania lub nieumiejętność ryzykiem jednej lub obu strony umowy w celu ochrony osób fizycznych biorących udział w realizacji umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności w zakresie zabezpieczania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka może być naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem: zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Kary wynikające z rozporządzenia RODO.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko)- wprowadzenie przez każdą ze stron umowy procedur ochrony danych osobowych.

...

bottom of page