top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

21.3_279

nazwa

Ryzyko ubezpieczenia budowy - ubezpieczenie wszystkich ryzyk. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nakładające wymaganie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych lub ryzyka budowlano-montażowego, a w szczególności wysokość tego ubezpieczenia przewyższająca wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Ochrona dotyczy całego okresu budowy, a może też obejmować okres gwarancji. Wysokość kosztu polisy zależy m.in. od rodzaju, zakresu, wartości i czasu wykonywania robót, doświadczenia wykonawcy, jego wiarygodności ubezpieczeniowej.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania ubezpieczenia, wyższe gdy wykonawca wcześniej skorzystał (nastąpiła wypłata) z innej jakiejś polisy ubezpieczeniowej. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – przewidzenie w cenie oferty przez wykonawcę środków na dochowanie warunków ubezpieczenia.

...

bottom of page