top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

20.3_275

nazwa

Ryzyko zabezpieczenia należytego wykonania umowy - przedłużenie okresu zabezpieczenia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia po dokonaniu przedłużenia okresu wykonania umowy. Wymagania te sa zgodne z przepisami. Dotyczy wykonawcy lokowane po jego stronie.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania dodatkowych gwarancji lub poręczeń, albo koszty zamrożenia pieniądza. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków rękojmi.

...

bottom of page