top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2.3_203

nazwa

Ryzyko braku odrębnych płatności za świadczenie nadzoru autorskiego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nie przewidujące odrębnych płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego. Tym samym koszty nadzoru autorskiego muszą być uwzględnione w kosztach projektowania lub innych pozycjach niezwiązanych z tymi czynnościami. Po stronie zamawiającego źródłem ryzyka jest zapłata „z góry” w cenie dokumentacji projektowej za czynności jeszcze nie wykonane.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka będą  spory związane ze swiadczeniem nadzoru autorskiego i zapłaty za to świadczenie, trudności w wyegzekwowaniu sprawowania tego nadzoru, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści specyfikacji w celu dokonania w niej zmian prowadzących do ustalenia odrębnych płatności za świadczenie nadzoru autorskiego ( art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp).

...

bottom of page