rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2.1.1_200

nazwa

Ryzyko braku określenia zakresu nadzoru autorskiego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest brak określenia w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zakresu albo alternatywnie nadmierne wymagania w zakresie nadzoru autorskiego. Przewidujące przykładowo świadczenie nadzoru autorskiego wykraczające ponad minimum wymagane prawem budowlanym. Zgodnie z prawem budowlanym do obowiązków projektanta w ramach nadzoru autorskiego należy stwierdzanie zgodności realizacji robót z projektem, oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą spory z zamawiającym i projektantami co do ustalenia zakresu zobowiązania wykonawcy, dodatkowe obciążenia dla wykonawcy w przypadku wykonania dodatkowego zakresu czynności lub naliczone kary umowne.  Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 lub 4 Pzp (art. 109 ust. 5 lub 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści dokumentów zamówienia (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu świadczeń w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, dopilnowanie podobnego zakresu nadzoru w umowie z podwykonawcą projektantem.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC