rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2-1-1_200

nazwa

Ryzyko nadzoru autorskiego w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - brak określenia zakresu nadzoru

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest brak określenia w umowie zakresu albo nadmierne wymagania w zakresie nadzoru autorskiego przewidujące świadczenie nadzoru autorskiego wykraczającego ponad minimum wymagane prawem budowlanym tj. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą spory z zamawiającym i projektantami co do ustalenia zakresu zobowiązania wykonawcy, naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 lub 4 Pzp (art. 109 ust. 5 lub 7 nowej Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SIWZ prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu świadczeń w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, dopilnowanie podobnego zakresu nadzoru w umowie z podwykonawcą projektantem.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC