rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

19.1.1._458

nazwa

Ryzyko bardzo krótkiego czasu na reakcję strony i wykonanie nałożonego na nią obowiązku umownego, szczególnie wysokie gdy ten czas określono na 5 lub mniej dni.

waga ryzyka

źródła ryzyka

W zaleznosci od podziału obowiązków umownych, ich zakresu i stopnia skomplikowania czas na ich wykonanie powinien być realny uwzględniający wszystkie uwarunkowania związane z pozyskaniem i przetworzeniem informacji lub wykonaniem prac lub robót.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą spory z zamawiającym, kary umowne. 

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamównia (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o przedłużenie czasu na wykonanie czynności przez wykonawcę.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC