top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.2.6_467

nazwa

Ryzyko nie sklasyfikowanych kar umownych.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Ryzyko potencjalnych kar umownych obciążających wykonawcę, dla którego nie udało się skojarzyć definicji.

skutki ryzyka

mitygacja ryzyka

...

bottom of page