rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.2.6_467

nazwa

Ryzyko nie sklasyfikowanych kar umownych.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Ryzyko potencjalnych kar umownych obciążających wykonawcę, dla którego nie udało się skojarzyć definicji.

skutki ryzyka

mitygacja ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC