rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

11.3_230

nazwa

Ryzyko opóźnionych płatności przez zamawiającego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Występuje gdy w umowie zawarto postanowienia umożliwiające opóźnienie płatności w zależności od niesprecyzowanych usterek w wystawionej fakturze lub w przypadku niespełenienia innych warunków. Ryzyko szczególnie wysokie w przypadku braku postanowień w umowie o możliwości dochodzenia odsetek ustawowych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy są dodatkowe koszty kredytowania robót, w krańcowym przypadku sądowe dochodzenie należności.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka bardzo trudna, jako minimum korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu żądania usunięcia takiej klauzuli umownej.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC