rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

11.1_228

nazwa

Umowa przewiduje jedną płatność końcową za wykonanie robót lub płatności za wysokie ilościowo lub wartościowo zakresy robót. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Postanowienia umowy wymagają kredytowania robót przez wykonawcę do czasu uzyskania płatności. Ryzyko zwiększa się w umowach uzależniających możliwość wystawienia faktury po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru robót  bez żadnych wad. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być dodatkowe koszty kredytowania robót wykonywanych przez podwykonawców, trudności w pozyskaniu podwykonawców lub dostawców działających według takich zasad w stosunku do dalszych podwykonawców. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC