top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

11.1_228

nazwa

Ryzyko wynikające z braku płatności częściowych, jednej płatności końcowej za wykonanie robót lub płatności za wysokie ilościowo lub wartościowo zakresy robót. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Umowa przewiduje jedną płatność końcową za wykonanie robót lub płatności za wysokie ilościowo lub wartościowo zakresy robót. Postanowienia umowy wymagają kredytowania robót przez wykonawcę do czasu uzyskania płatności. Ryzyko zwiększa się w umowach uzależniających możliwość wystawienia faktury po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru robót  bez żadnych wad. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być dodatkowe koszty kredytowania robót wykonywanych przez podwykonawców, trudności w pozyskaniu podwykonawców lub dostawców działających według takich zasad w stosunku do dalszych podwykonawców. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - zapewnienie przez wykonawcę środków w cenie oferty na wcześniejsze dokonywanie płatności na rzecz podwykonawców uwzględniając wymaganie dochowania 30-dniowego terminu tej płatności .

...

bottom of page