top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

10.2_227

nazwa

Ryzyko wynikające z poleceń zmiany - brak określenia jednoznacznych zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania polecenia zmiany.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Umowa nie zawiera precyzyjnych zasad obliczenia cen jednostkowych za roboty objęte poleceniem zmiany albo umowa zawiera niekorzystne dla wykonawcy, oderwane od cen rynkowych zasady. Ryzyko dopuszczające uznaniowość zamawiającego i określenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie polecenia zmiany.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być dodatkowe koszty poniesione na wykonanie polecenia zmiany, niepewność uznania wysokości roszczenia, sądowe rozstrzygnięcie sporu. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka

bardzo trudna, jako minimum korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia  w celu żądania określenia w umowie zasad obliczenia kosztów polecenia zmiany w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) i określenia czasu dla Inżyniera i zamawiającego do zatwierdzenia tych kosztów i zmiany czasu na ukończenie.

...

bottom of page