top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

10.1_226

nazwa

Ryzyko polecenia zmiany - umowa przewiduje obowiązek wykonania dodatkowego lub zamiennego zakresu prac lub robót na podstawie tzw. polecenia zmiany.  

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące obowiązek wykonania dodatkowego lub zamiennego zakresu prac lub robót na podstawie tzw. polecenia zmiany, bez wcześniejszego podpisania aneksu do umowy i określenia wszystkich warunków ich realizacji oraz bez uzyskania bezwzględnego zobowiązania od zamawiającego sfinansowania ich w określonej kwocie z uznaniem dodatkowego czasu na ich wykonanie. Umowa przewiduje przeniesienie tych uzgodnień na późniejsze niepewne w skutkach roszczenie po wykonaniu robót.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest brak uznania przez zamawiającego polecenia zmiany i jego skutków, dodatkowe koszty poniesione na wykonanie polecenia zmiany, niepewność uznania roszczenia, sądowe rozstrzygnięcie sporu. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka bardzo trudna, jako minimum rekomendowane korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentow zamówienia w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) w celu dokonania zmiany postanowień umownych. Wprowadzenie klauzul zobowiązujących poprzedzenie wykonania polecenia zmiany podpisaniem aneksu do umowy lub co najmniej zatwierdzeniem tego polecenia przez upoważnionych do skladania oswiadczeń woli przedstawicieli zamawiającego, określenie w umowie zasad obliczenia kosztów wykonania polecenia zmiany i określenia czasu dla Inżyniera i zamawiającego do zatwierdzenia tych kosztów i zmiany czasu na ukończenie.

...

bottom of page