Automatyzacja procesów oceny ryzyka.

Riskovery jest narzędziem, które ma wspomóc firmy, instytucje finansowe i kancelarie prawne w procesie oceny ryzyka związanego z realizacją kontraktu budowlanego.

attention-icon-21.png