Ograniczenia Riskovery

Ograniczenia Riskovery, czyli rodzaje umów, które narzędzie może przeanalizować na dzień debiutu (14.09.2020r.):

 

  1. Narzędzie nie przeanalizuje dokumentu, który został zapisany w formacie rastrowym (obrazkowym), czyli uniemożliwiającym przeszukanie treści. Świadomie nie zdecydowaliśmy się na włączenie takiej funkcjonalności (OCR) rozumiejąc, iż ta forma wymiany dokumentów zanika w obrocie gospodarczym. Wyjątkiem pozostają niektórzy zamawiający publiczni ceniący sobie dokumenty elektroniczne z pieczątką i parafką na każdej stronie. W przypadku takich dokumentów Riskovery przeanalizuje jedynie dokumenty przekształcone wcześniej do rozpoznawalnej formy PDF (lub DOCX).

  2. Maksymalny rozmiar analizowanego dokumentu nie może przekroczyć 1 MB. Wynika to z konieczności optymalizacji mocy obliczeniowej dla narzędzi działających w chmurze.

  3. W ostatnich dniach, zauważyliśmy, że po ostatniej aktualizacji MS Office zwracany przez Riskovery plik jest przez niego poprzedzony komunikatem: "nieznane źródło pliku". Nasza ekipa już nad tym pracuje, jako rozwiązanie tymczasowe każdy z użytkowników może poprosić MS Office aby jednak postarał się plik otworzyć. Na pytanie "Czy zaufać?" odpowiadamy "TAK". W następnym oknie klikamy "OTWÓRZ" pomimo sugestii o instalację konwertera. Po takiej prośbie plik zostaje otwarty.

  4. Riskovery nie wykryje ryzyk w umowach typu FIDIC, NEC czyli takich, które powstają w drodze zmian warunków ogólnych. Riskovery zostało zoptymalizowane pod kątem powszechnie występujących umów na roboty budowlane funkcjonujących na polskim rynku. Wykrywanie ryzyk w kontraktach FIDIC będzie dostępne od listopada 2020r.

  5. Umowy, których poszczególne postanowienia są opisane jako artykuły lub klauzule zostaną przeanalizowane z ograniczeniami. W przypadku takich umów narzędzie poprawnie zidentyfikuje ryzyka i oznaczy je w formie komentarzy w treści umowy, ale wygenerowany automatycznie raport nie będzie poprawnie wskazywał odniesienia do artykułu lub klauzuli w umowie. Te funkcjonalności planowane są do uruchomienia w narzędziu do końca 2020r.

 

Wierzymy, że mimo tych chwilowych ograniczeń narzędzie dowiedzie swojej przydatności w codziennej pracy i pomoże polskim przedsiębiorstwom wkroczyć w erę automatyzacji procesów biznesowych.

 

Zespół Riskovery

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC