CENNIK

Każdy dokument poddany analizie kosztuje użytkownika jeden token (żeton). Plany taryfowe oferują różne ceny w przeliczeniu na jeden token, tj. im więcej kupujemy tokenów, tym ich cena jest niższa. Każdy nowy użytkownik otrzymuje 2 (słownie: dwa) darmowe tokeny po zarejestrowaniu.

Do końca lipca 2020r. obowiązywać będą ceny promocyjne z dnia debiutu.  

Od sierpnia 2020r. wprowadzimy nowe plany taryfowe,  jednakowoż ci użytkownicy, którzy w tym okresie przeanalizują co najmniej 200 dokumentów (zużyją 200 tokenów) zachowają prawo do obecnego cennika do końca roku.

1 token po
30 PLN
razem: 
30 PLN
10 tokenów po
16 PLN
razem: 
160 PLN
20 tokenów po
12 PLN
razem: 
240 PLN
Ważna informacja.
 
  • Po wyczerpaniu tokenów użytkownik nie może wykonać analizy dokumentów, ale ma dostęp do swojego profilu oraz przeanalizowanych wcześniej dokumentów i raportów. Wykonywanie analiz jest możliwe po wyborze i opłaceniu jednego z planów taryfowych;
  • ważność tokenów we wszystkich planach taryfowych wygasa po 6 miesiącach, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o dostęp do serwisu Riskovery;
  • wszystkie ceny są cenami netto;
  • Więcej informacji nt. warunków korzystania z serwisu Riskovery znajdziecie Państwo w naszym Regulaminie.
plany indywidualne - prosimy o kontakt
analizowanie umów w ilościach hurtowych
dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb: budowa indywidualnych matryc ryzyk, definicji i zasad wnioskowania.

RISKOVERY

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2019 by WTPMC