top of page
riskovery_01PNG.png

narzędzie analizuje umowy budowlane pod kątem ukrytych ryzyk kontraktowych

dla kogo narzędzie

firmy budowlane

wykonawcom i podwykonawcom pomaga ocenić ryzyka i wyliczyć korektę ceny ofertowej z uwzględnieniem ukrytych kosztów zaszytych w umowie

zamawiający

Zamawiający mogą sprawdzić, czy ich SIWZ nie zawiera rażących zapisów umownych, oraz takich, które wykonawcy mogą skutecznie zaskarżyć;

będzie można sprawdzić zgodność SIWZ z art. 433 nowej ustawy PZP.

instytucje finansowe

pomaga wzmocnić kompetencje działów oceny ryzyka w procesie ubiegania się firmy o gwarancje lub inne instrumenty finansowe związane z danym kontraktem

firmy macierzyste

Firmy macierzyste mogą we własnym zakresie ocenić ryzyka kontraktów funkcjonujących w PL; analiza i raport dostępne będą także w języku angielskim

doradcy / prawnicy

przyśpiesza proces oceny projektów umów  pod kątem identyfikacji ryzyk kontraktowych i możliwości wniesienia skutecznego odwołania

KIO / UZP

Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza mogą zasięgnąć obiektywnej oceny praktyk kontraktowych stosowanych przez zamawiających

process_flow_03.jpg

Raport z analizy (podsumowanie ryzyk z opisem)

Przeanalizowany dokument w postaci Word z wyróżnionymi ryzykami, opisem i linkiem do bazy wyroków

przesłanie dokumentu do analizy (PDF lub Word)

analiza ogólna, określenie typu umowy, analiza statystyczna, etc.

analiza treści, identyfikacja ryzyk, przypisywanie wag, dodawanie komentarzy, tworzenie raportu

output-onlinepngtools (4).png

System  do analizy przyjmuje dokument (PDF lub Word), a następnie dokonuje analizy pod kątem znanych  ryzyk. System wykrywa również takie ryzyka, które wcześniej nie wystąpiły, ale mogą nieść potencjalne zagrożenie. Narzędzie analizuje nie tylko treść umowy, ale również innych dokumentów wchodzących w jej skład, gdzie często ukrywane są ryzykowne zapisy (np. preambuła do przedmiaru robót)

poczekaj na automatyczną analizę
s_01_blur_01.jpg
aRep_03.jpg

Przeanalizowany dokument wróci do Ciebie z uwagami od automatycznego "prawnika" i "oficera ryzyk" w jednym. Będziesz wiedział, które zapisy są ryzykowne i jaką wagę należy przywiązać do danego zapisu umowy. Dostaniesz także dedykowany raport, w którym ryzyka zebrane będą wraz z komentarzem. Tam, gdzie dane ryzyko wiąże się z wyrokiem sądu lub KIO (przychylnym lub nie) będziesz o tym wiedział automatycznie, a wewnętrzny link odniesie ciekawskich do samego wyroku. To znacznie przyśpieszy pracę prawników wstępnie analizujących umowy. W zależności od objętości dokumentu czas jego analizy będzie się różnił, jednak nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty.

Zobacz wynikowe dokumenty z automatycznej analizy

Automatycznie przeanalizowana umowa z komentarzami. 

Automatycznie wygenerowany raport. 

My, czyli kto

linkedin-512.png

łatwo nas znaleźć na LinkedIn

Przebyliśmy długą drogę, ale dotarliśmy do miejsca, z którego wyłaniają się zupełnie nowe perspektywy.

Naszą motywacją było, aby firmy budowlane miały łatwy dostęp do fachowej wiedzy porównywalnej do tej, którą na co dzień posługują się duże i doświadczone firmy wykonawcze szacując ryzyka danego kontraktu. 

Pomysłodawcy systemu pracowali w różnych organizacjach pozarządowych działając  na rzecz przywrócenia równowagi stron w umowach o zamówienie publiczne. Efekt tych działań okazał się daleki od oczekiwań, co zrodziło pomysł na stworzenie narzędzia, które będzie uświadamiało wykonawcom jakie ryzyka zaszyte w treści umowy muszą uwzględnić w szacowaniu ceny. 

RBR_02.jpg

Rafał Bałdys - Rembowski - analityk i ekspert polskiego rynku budowlanego. Współautor powołania Narodowego Forum Kontraktowego na wzór brytyjskiego JCT. Autor i współautor raportów, analiz, prognoz i opinii z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, procesów zakupowych i warunków kontraktów. W latach 2013-2018 wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.  Entuzjasta wykorzystania nowoczesnych technologii w budownictwie, z wykształcenia mgr inż. elektroniki.  

linkedin-512.png
EwaWiktorowska_02_P4025375.jpg
linkedin-512.png

Ewa Wiktorowska - mgr inż. budownictwa, prezeska zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i radczyni Krajowej Izby Gospodarczej. Na co dzień doradca i  wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno - prywatnego.

Paweł_Gierejkiewicz.jpg

Paweł Gierejkiewicz mgr inż. elektroniki. Na co dzień doradza klientom w zakresie systemów i rozwiązań informatycznych. Podpowiada, jak je wybrać i wdrożyć z sukcesem. Przez wiele lat zajmował się osobiście wdrożeniami systemu SAP w przedsiębiorstwach różnych branż. Certyfikowany kierownik projektów informatycznych.

linkedin-512.png
AR_01.jpg

Agnieszka Rembowska - posiada ponad 15 letnie doświadczenie w komunikacji na szczeblu międzynarodowych instytucji, prawnik i przedsiębiorca. Odpowiedzialna za adaptację funkcjonalności narzędzia RISKOVERY w innych, poza budownictwem, obszarach gospodarki. 

linkedin-512.png
ABOUT US

JAK TO DZIAŁA

bottom of page